PARÍS – BARCELONA

La visió femenina de la Belle Époque

EXPOSICIÓ FINS AL 5 DE FEBRER DE 2022