Guayasamín i els seus amics catalans

DESDE EL 17 DE SEPTIEMBRE HASTA 17 DE OCTUBRE DE 2020