Guayasamín i els seus amics catalans

EXPOSICIÓN DISPONIBLE HASTA 17 DE OCTUBRE DE 2020