Picasso: Linogravures

EXPOSICIÓ FINS EL 28 DE NOVEMBRE DE 2020