Guayasamín i els seus amics catalans

EXPOSICIÓ PRORROGADA FINS EL 24 D’OCTUBRE DE 2020