Xavier González. Arquitectures del foc vençut

Després de la seva primera exposició a Barcelona el 2004, i d’haver collit un gran exit, em satisfa tornar a presentar-vos la magnífica obra de Xavier González.

La seva obra és un bon exemple de coherencia entre fons i forma; en la forma perque I’artista presenta les seves peces sota una marcada i polida cura estetica i en el fons per servir-se d’ella per ser el millor canal transmissor deis sentiments.

El present cataleg ve acompanyat per unes reflexions o comentaris en vers que reforcen la part visual de I’obra d’aquest jove, encara que madur, artista. Amb Arquitectures del f oc venut Xavier González consolida el seu propi llenguatge; poder observar la seva obra és ja un premi a la nostra tasca.

Fernando Pinós