Suñer, nadal 1989

Contemplant una obra d´art podem arribar a diferents conclusions, una és que estigui realitzada per un artista, i l´altra és que estigui creada per un geni. Quan es tracta de l´obra d´un geni és quan es sent de veritat el sublim impuls de la fascinació, de l´admiració, la passió de posseir allò que tenim davant i ens fa deleitar els ulls, això és el que ens passa quan ens troben davant l´obra de SUÑER.

La generositat de Francesc Suñer és tan gran que ens ha permès el meravellós plaer d´admirar les seves últimes genialitats en aquesta única y extraordinària col·lecció de dibuixos, que són al nostre entendre veritables joies d´art. El seu sentit innat de la creació constant i la seva gran despesa d´energia és un gest que difícilment podrem arribar a comprender, doncs si l´obra d´un artista, pel sol fet de ser dibuixos, pot ser considerada com obra menor, tot allò que en Suñer crea ho eleva a la categoría d´obra magistral, ferma i poderosa.

Aquestes obres que Suñer acaba de realitzar, són plenes d´alegria, de color, de soltesa, de moviment, fins i tot es diria que volen sortir del propi marc, l´energia que Suñer els ha implantat les fa semblar en permanent estat de vitalitat.

Avui per avui, a molts artistes se´ls coneix pels mitjans de promoció, publicitat, etc. Només quedaran aquells que de veritat són artistes i la seva obra és veritable. Molts són anomenats, pocs els escollits, a nosaltres no ho dubtem, Francesc Suñer ha estat escollit, com escollits són aquells qui ha sabut adquirir l´obra del geni, l´obra de Fransesc Suñer.

Fernando Pinós