Primavera ’89

Han transcorregut sis mesos des de l´última exposició, Nadal, ‘88 de Mestres de la pintura Catalana. Durant tot aquest temps, hem pogut comprobar, un cop més, el que, ja en el seu temps, venim augurant i predient, el colossal augment i interés per l´Art i l´increment inaturable de les seves cotizacions.

Ens setim orgullosos i feliços de no haver-nos equivocat, sobre tot pels nostres amics i clients, que quan han recaptat la nostra opinió i consell al respecte, ens han escoltat i confiat en les nostres paraules. Per aquestes importants raons, la nostra tasca ja la donem per ben realitzada.

L´obra d´una galería d´art, entre altres, és la de donar a conèixer els millors artistas i presentar les seves obres més importants. Es veritat que aquesta tasca cada cop és més difícil: per això el repte assumit ens obliga a lluitar i a estimular-nos, a superar, si cap, exposicions passades. Vostès jutjaran la nostra obra; el nostre interès està en no defraudar-los; tot al contrari, en fomentar el vostre interès i animar-los encara més a que entrin en el fabulós món de l´Art. La majoria dels plaers que podem aconseguir són peribles però l´Art és l´excepció a destacar, perquè la delectació que ens ofereix i la compañía que proporciona ens ajuda a sommiar i a traslladar-nos a altres mons. Això no solament és per sempre, sinó que cada cop, quan contemplem una obra d´Art, una veritable obra d´Art, descobrim quelcom nou, quelcom que ens renova, quin elixir de joventut, el desig de gaudir amb la mirada i la comunicació que l´Art transmet.

Fernando Pinós